29 พฤศจิกายน 2562 |
อัพเดทความคืบหน้าการก่อสร้าง "พื้นที่อยู่ดีมีสุข" ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 4 แห่ง
อัพเดทความคืบหน้าการก่อสร้าง "พื้นที่อยู่ดีมีสุข" ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ รพร. บ้านดุง จ.อุดรธานี รพร. กระนวน จ.ขอนแก่น รพร. เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี และรพร. นครไทย จ.พิษณุโลก ภายใต้โครงการ'เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย' สนับสนุนโดยมูลนิธิ เอสซีจี และบูรณาการความร่วมมือและทรัพยากรต่างๆร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สสส. และ เอสซีจี หรือบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
 
โดยมีกำหนดส่งมอบพื้นที่ และเปิดอาคารทั้ง 4 แห่ง ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ในวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 นี้
#BEresearchunit #สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ #พื้นที่อยู่ดีมีสุข #SCG #มูลนิธิเอสซีจี #เฉลิมราชย์ราชา