15 พฤศจิกายน 2559 |
ลงพื้นที่โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 

คณะทำงาน "โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา" พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และตัวแทนจากสำนักงานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ ณ "โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา" จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้ร่วมพิธีการเปิดอาคารหลังใหม่ของโรงพยาบาล และพบปะกับบุคลากรของโรงพยาบาล พร้อมรับฟังบรรยายข้อมูลโรงพยาบาลและข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่จากผู้อำนวยการโรงพยาบาล