17 พฤศจิกายน 2559 |
ลงพื้นที่โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 

คณะทำงาน "โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา" พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตัวแทนจากสำนักงานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถาปนิกจากกองแบบแผน และตาแสงสตูดิโอ ลงพื้นที่ ณ "โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา" จังหวัดนราธิวาสโดยได้ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนผู้นำชุมชนและ บุคลากรของทางโรงพยาบาล พร้อมทั้งรับฟังบรรยายข้อมูลการดำเนินงานของโรงพยาบาลและข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่จากผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทั้งนี้คณะทำงานได้เดินดูพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลและชี้การวางตำแหน่งอาคาร IPD 16 เตียง และอาคารสืบสานพระราชดำริร่วมกับสถาปนิกจากกองแบบแผน

โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มีการจัดการสภาพแวดล้อมอย่างดีและใช้แนวคิด Hospitel และ The Best Community Owned Hospital ในการพัฒนาโรงพยาบาล