25 พฤศจิกายน 2559 |
ลงพื้นที่โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

คณะทำงาน "โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา" พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตัวแทนจากสำนักงานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสถาปนิกจากกองแบบแผน ลงพื้นที่ ณ "โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา" จังหวัดหนองบัวลำภู โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้บรรยายข้อมูลการดำเนินงานของโรงพยาบาลและข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่โดยรอบ และได้ร่วมประชุมกับบุคลากรของทางโรงพยาบาลเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้คณะทำงานได้เดินดูพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลและชี้การวางตำแหน่งอาคาร IPD 16 เตียง อาคารสืบสานพระราชดำริ และอาคารหลังใหม่ของทางโรงพยาบาลร่วมกับสถาปนิกจากกองแบบแผน