30 พฤศจิกายน 2559 |
ลงพื้นที่โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

คณะทำงาน "โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา" พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตัวแทนจากสำนักงานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถาปนิกจากตาแสงสตูดิโอ และสถาปนิกจากกองแบบแผน ลงพื้นที่ ณ "โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา" จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา น้องใหม่ เปิดดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2557

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้บรรยายข้อมูลการดำเนินงานของโรงพยาบาลและข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่โดยรอบ และทางคณะทำงานได้ร่วมประชุมกับบุคลากรของทางโรงพยาบาลเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้คณะทำงานได้เดินดูพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลและชี้การวางตำแหน่งอาคารสืบสานพระราชดำริ และหารือเรื่องการวางผังหลักที่เหมาะสมกับทิศทางการขยายตัวของโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลยังมีปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรและงบประมาณ แต่บุคลากรในปัจจุบันมีความแข้มแข็งในการดำเนินงานและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการผ่านความรู้ด้านการเกษตร และมีแนวคิดในการพัฒนาโรงพยาบาลเป็นพื้นที่เรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง