7 ธันวาคม 2559 |
ลงพื้นที่โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
วันที่ 7 ธันวาคม 2559 

คณะทำงาน "โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา" พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตัวแทนจากสำนักงานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถาปนิกจากCROSs และสถาปนิกจากกองแบบแผน ลงพื้นที่ ณ "โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา" จังหวัดสุรินทร์ 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้บรรยายข้อมูลการดำเนินงานของโรงพยาบาลและข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่โดยรอบ ทั้งนี้คณะทำงานได้เดินดูพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลและชี้การวางตำแหน่งอาคารสืบสานพระราชดำริและอาคาร IPD 16 เตียง รวมถึงหารือเรื่องการวางผังหลักที่เหมาะสมกับทิศทางการขยายตัวของโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลตั้งอยู่ในพื้นที่ชายแดน ห่างจากชายแดนประเทศกัมพูชาเพียง 8 กิโลเมตร จึงมีผู้ป่วยจากหลากหลายเชื่อชาติและต่างพื้นที่เดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาล เป็นจำนวนมาก และนอกจากการให้บริการการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันแล้ว ทางโรงพยาบาลยังให้การรักษาแบบแพทย์ทางเลือกและหมอพื้นบ้านอีกด้วย