17 กุมภาพันธ์ 2560 |
กิจกรรมการมีส่วนร่วมโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ครั้งที่ 2
“โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา” ได้ลงพื้นที่กิจกรรมการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2 ร่วมกับบุคลากรโรงพยาบาล เพื่อสอบถามข้อคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะการพัฒนาพื้นที่โรงพยาบาล เน้นฟังก์ชั่นที่ต้องการใช้งานทั้งอาคารผู้ป่วยใน และอาคารสืบสานฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาผังแม่แบบต่อไป