27 ธันวาคม 2559 |
ลงพื้นที่โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
คณะทำงาน "โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา" พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตัวแทนจากสำนักงานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสถาปนิกจากกองแบบแผน ลงพื้นที่ ณ "โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา" จังหวัดสระบุรี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้บรรยายข้อมูลการดำเนินงานของโรงพยาบาลและข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่โดยรอบ ทั้งนี้คณะทำงานได้เดินดูพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลและชี้การวางตำแหน่งอาคารสืบสานพระราชดำริและอาคาร IPD 16 เตียง รวมถึงหารือเรื่องการวางผังหลักที่เหมาะสมกับทิศทางการขยายตัวของโรงพยาบาล