5 กันยายน 2564 |
ถอดบทเรียนจากกิจกรรม “ชุมชนตื่นรู้ สู้ภัยโควิด อย่างยั่งยืน”
กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ร่วมกับมูลนิธิพร้อมใจพัฒนา โดยการสนับสนุนทุนจาก The Global Fund จัดกิจกรรมการอบรม “ชุมชนตื่นรู้ สู้ภัยโควิด อย่างยั่งยืน”
.
โดยมีตัวแทนแพทย์ชนบท จากโรงพยาบาลปางมะผ้า อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดยนายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปางมะผ้า และนายอาคม ยอดชมภู นักวิชาสาธารณสุข หน่วยงานปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลปางมะผ้า ได้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค Covid-19 ให้กับตัวแทนอาสาสมัครชุมชนในเขตคลองเตย, เขตวัฒนา และเขตสวนหลวง
.
การอบรมในครั้งนี้ได้ดำเนินการไปเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านการประชุมช่องทาง Online โดยมีตัวแทนอาสาสมัครชุมชนเข้าร่วม ซึ่งกลุ่มอาสาสมัครนี้จะทำหน้าที่ประสานงานและดูแลอำนวยความสะดวกให้กับตัวแทนครอบครัวผู้ติดเชื้อในชุมชนในอนาคตต่อไป พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของชุมชนที่เข้มแข็ง และเป็นต้นแบบให้กับชุมชนเมืองอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ Covid-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว
.
ติดตามการถอดบทเรียนจากกิจกรรม “ชุมชนตื่นรู้ สู้ภัยโควิด อย่างยั่งยืน” ในโพสต์นี้ได้เลยค่ะ
ขอบคุณข้อมูลประกอบการอบรมจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ขอบคุณภาพบางส่วนจาก Freepik.com และ synlab.com