23 พฤศจิกายน 2559 |
ลงพื้นที่โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

คณะทำงาน "โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา" พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตัวแทนจากสำนักงานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสถาปนิกจากกองแบบแผน ลงพื้นที่ ณ "โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา" จังหวัดสระบุรี โดยได้ร่วมประชุมกับบุคลากรของทางโรงพยาบาล และดำเนินกิจกรรมการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมจากบุคลากรภายในโรงพยาบาล ทั้งนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้บรรยายข้อมูลการดำเนินงานของโรงพยาบาลและข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่โดยรอบ

คณะทำงานได้เดินดูพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลและชี้การวางตำแหน่งอาคาร IPD 16 เตียง และอาคารสืบสานพระราชดำริร่วมกับสถาปนิกจากกองแบบแผน